SharePoint på ren svenska

Inlägg taggade “Design

Skuggor på kanterna av centrerad design

Ibland bara händer det, ibland får man till något man tycker att man jobbat med i evigheter. Man tycker att man vridit och vänt på problemet för att få till det men så en dag så bara fungerar det. Idag är en sådan dag!

Det är ju väldigt inne med skuggningar, gärna på kanterna av en centrerad design. Så för att ni ska slippa söka och labba med att få till det berättar jag här hur man enkelt kan få till det:

I masterpage:

precis innan <div id=”s4-workspace”> lägger ni till:

<div class="container">
<div class="shadowLeft"><!-- Start Shadow Left -->
<div class="shadowRight"><!-- Start Shadow Right -->

i slutet av masterpagen precis innan </body> och </html> stänger ni divarna:

</div><!-- End Shadow Right -->
</div><!-- End Shadow Left -->
</div><!-- End Container -->

I CSS för sida/sidor som detta ska gälla:

form{
margin: auto;
}
body #s4-workspace{
height: 100%;
overflow: visible;
background-repeat:repeat;
background-color:white;
}
.s4-ca{
max-height:700px;
max-width: 990px;
}
.container{
width:1046px;
margin:0 auto; 
padding:0;
}
.shadowLeft {
background:url("../../Style%20Library/images/shadow-left.png") 0 0 repeat-y;
padding:0 0 0 28px;
height:900px;
}
.shadowRight {
background:url("../../Style%20Library/images/shadow-right.png") 100% 0 repeat-y;
padding:0 28px 0 0;
height:900px;
position:relative;
}

Där bredden 1046px under .Container är bredden på sidan (990px) plus skuggbilderna på sidorna (28px). Paddingen på skuggorna under .shadowLeft och .shadowRight är bredden på skuggbilden.

Och här har ni resultatet:


Dölja ”Recent changes” från snabbstarten

Jag har flera kunder som inte vill att ”Recent changes” ska synas i t.ex. intranätets wiki. För att ta bort den skriver du in detta i den anpassade css-filen:

.s4-recentchanges
{

display:none;

}

Kort o konsist råd 🙂


Problem med ”Du måste ange ett värde för det här obligatoriska fältet”

Härrom dagen lanserade jag ny branding hos en kund jag tidigare gjort brandingjobb hos, nu innefattade det lite nya färger och ny sidlayout m.m. Men, lanseringsdagen mailar kunden och skriver att de har problem när de ska editera deras wikisidor. Varje gång de ska spara ner dem får de felmeddelandet ”Du måste ange ett värde för det här obligatoriska fältet” eller på engelska ”You must specify a value for this required field”. Jag börjar titta i webbplatskolumnerna i biblioteket där sidorna sparas och ser inget konstigt, tittar på sidan och det ser också bra ut, jag har ju inte ens ändrat på sidlayouten på dessa sidor utan de använder SharePoints standard för wikisidor.

Söker på internet och hittar några bloggar som skriver om detta och de skriver att man måste lägga till detta

<asp:panel runat="server" Style="display:none;">
<asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitleInTitleArea" runat="server" />
</asp:panel>

i den masterpage som används, den som jag faktiskt ändrat lite inför denna lansering. Det jag fick göra var att ersätta testen som stod där:

<h2>
           <asp:ContentPlaceHolder id="PlaceHolderPageTitleInTitleArea" runat="server" Visible="false"/>
</h2>

med tipset ovan så fungerar det alldeles utmärkt att editera och sen spara och stänga wikisidorna. Kunden nöjd och jag har lärt mig något nytt, igen.


Dölja varningsikonen i editprofile.aspx

Har precis jobbat i ett projekt där vi skulle slå på att vissa fält från användarprofilerna ska exporteras till AD istället för importeras och iom det lägga främsta ansvaret på användarna att de håller viss information uppdaterad själv. Bland dessa fält var Workphone en av dem. Då upptäckte jag en liten feature/bugg (tolka det som ni vill) att så snart man gör det fältet editerbart så dyker en liten varningstrianel upp som säger ”Om du editerar detta kan det komma att skrivas över”. Den dyker upp även fast du slagit på att detta fält ska exporteras till AD’t istället för att importeras från AD’t.

Som vanligt kliar man sitt hår en stund och så startar man en webbläsare och går till en sökmotor och skriver in några väl valda ord som kan få en att träffa på rätt sökresultat. Till slut hittade jag några bloggar och nyhetsgrupper där de har samma problem och har löst det genom att lägga till ShowWarningIcon=”False” i editpropfile.aspx. Detta fick dock hela den sidan att se knasig ut men lägger man även till ShowMappedIcon=”true” ser det rätt ut, bara att det nu syns en liten diskikon på de data som hämtas från AD’t. Min kund nöjde sig gott med den lösningen. Det går även att göra med ett javascript, men det har jag inte provat själv.

För att fixa detta gör man:

1. Gå till ”Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\14\TEMPLATE\LAYOUTS\editprofile.aspx.”

2. Ta en kopia av filen och spara.

3. Öppna filen editprofile.aspx i t.ex. notepad.

4. Leta upp taggen

<SPSWC:ProfileEditor id="ProfileEditor" runat="server" />

5. Lägg till ShowMappedIcon=”true” och ShowWarningIcon=”False” till denna så att det ser ut som nedan

<SPSWC:ProfileEditor id="ProfileEditor" Runat="server" ShowMappedIcon="true" ShowWarningIcon="False"/>

Så kommer det se ut såhär:


Senast aktiviteter av…

Att visa ett flöde av vad varje användare senast gjort på Intranätet är en jättesnygg funktion. Dessvärre känns inte samhället mogna för en sådan funtktion än. Visst ska vi inte behöva ha något att dölja med vad vi gör på Intranätet eller i vår egen Webbplats på företaget. Men det blir för mycket känsla av ”storebror ser dig” för de flesta.

Så jag brukar erbjuda att dölja denna funktion, framför allt i personsöken.

Ta bort ”Om [namn]” i peopleresult.aspx

1. Gör en sökning av en person, detta för att få upp både rätt sida men också för att få fram ett sökresultat du kan ändra i.

2. Välj att editera sidan.

3. Gå till webbdelen ”Basresultat för personsökning” och välj att editera den.

4. Under avsnittet ”Visningsegenskaper” hittar ni ”Hämtade egenskaper” klicka på knappen XSL-redigeraren.

5. Gå till avsnittet ”RecentContentField” och ta bort följande text:

<li id="RecentContentField">
            <asp:HyperLink
NavigateUrl="javascript:"
ID="{concat('recentcontentlink_',$id)}"
Text="{concat('» ', substring-before($RecentContentLabel, '{0}'),
preferredname, substring-after($RecentContentLabel, '{0}'))}"
runat="server"
PreferredName="{preferredname}"></asp:HyperLink>
            <SEARCHWC:PopupControlExtender
ID="{concat('popupextender_',$id)}" runat="server"

TargetControlID="{concat('recentcontentlink_',$id)}"

PopupControlID="PopupPanelPeopleCore"

PopupShowingScript="{concat('PostbackUserName(this.get_element(),this._popupElement,&quot;',$RecentUpdateTabLabel,'&quot;)')}"
            PopupHiddenScript=""
            HoverDelay="500"
            UnhoverDelay="500"/>
          </li>

6. Välj nu att spara filen, ändringarna i webbdelen. Spara, checka in och publicera sidan.

Ta bort ”Senaste aktiviteter” från profilsidan

1. Gå in på din profilsida som webbplatsadministratör.

2. Redigera profilsidan ”person.aspx” och ta bort webbdelen ”Senaste aktiviteter” som du hittar under första fliken på sidan.

3. I och med att du är webbplatsadministratör kommer detta slå genom på samtliga siter.

På detta vis kan man göra andra ändringar som rör profilerna, vill man t.ex. dölja ”My Content” går man in på Webbplatsinställningar och Navigation och redigerar detta.