SharePoint på ren svenska

Inlägg taggade “Desing

Skicka till – ”skicka en länk med e-post” fungerar inte

Hej hopp,

har ni stött på problemet med en migrerad miljö där länken Skicka till – skicka en länk med e-post har slutat att fungera. Lugn, jag har en lösning. Förmodligen beror detta på att ni använder det gamla gränssnittet med en anpassad masterpage som inte riktigt gått att migrera.

Lägg till denna rad mellan <head>  </head> i den masterpage ni använder:

<sharepoint:SPPageManager runat="server" />